Rättsområden
Arvsrätt
Familjerätt
Affärsjuridik
Fastighetsrätt

Advokatfirman Inger Boman AB Stockholm

Advokat Inger Boman i Stockholm erbjuder rådgivning samt biträder i familjerätt, arvsrätt, fastighetsrätt samt inom affärsjuridik med full kommersiell och praktisk service. Advokatfirman Inger Boman AB vänder sig till både företag och privatpersoner.

Jag samarbetar med andra advokater i centralt belägna lokaler i Stockholm. Kunskap, tillgänglighet och engagemang är ledord för verksamheten. Advokatfirman Inger Boman AB levererar ett brett utbud av juridiska tjänster till sina klienter.

Du är välkommen att ringa eller skicka e-post med en inledande fråga om ett juridiskt problem eller uppdrag.

Advokat Inger Boman AB i Stockholm erbjuder rådgivning samt biträder i familjerätt, arvsrätt, fastighetsrätt samt i alla affärsjuridiska områden, både för privatpersoner och företag.

Affärsjuridik

Affärsjuridik omfattar många rättsområden som kan sammankopplas med avtal eller kontraktsförhållanden mellan både företag och privatpersoner. Advokatfirman Inger Boman AB biträder med rådgivning och hjälp inom affärsjuridik, såsom kontrakt och avtalsrätt, likvidation, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser samt tvist och rättegång med mera.

Familjerätt

Familjerätt handlar till stor del om vårdnadstvister mellan skilda eller separerade föräldrar, äktenskapsskillnad och underhållsbidrag, men det är inte allt. Ekonomisk familjerätt innefattar även bodelning, testamente, bouppteckning och arvskifte. Adoption, vårdnad och faderskap innefattas också i begreppet familjerätt. Advokatbyrån Inger Boman AB erbjuder rådgivning samt juridisk hjälp.

Arvsrätt

Arvsrätt betecknar de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person fördelas. Advokatfirman Inger Boman AB upprättar alla slags dokument i arvsrätt, t ex arvskifte, testamente och bouppteckning. Inom arvsrätt ingår också uppdrag som boutredningsman och skiftesman, som förordnas av tingsrätten. Jag biträder även enskilda dödsbodelägare i dödsboutredningar.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, t ex bildande, ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter. Inom fastighetsrätt biträder Advokatbyrån Inger Boman AB huvudsakligen med köp och gåva av bostadsfastighet och bostadsrätt samt samägaravtal och hyresavtal mellan privatpersoner.

Funderar du på testamente?

Kombinera kvalificerad rådgivning med säker förvaring. Advokatfirma Inger Boman AB hjälper till med upprättande, förvaring och bevakning av testamentet. Läs mer under Arvsrätt eller ring mig för mer information.