Fastighetsrätt

Inom fastighetsrätten biträder jag huvudsakligen med följande uppdrag.

Köp, försäljning och gåva av fastighet och bostadsrätt

I de fall då fastighetsmäklare inte behöver anlitas biträder jag med att upprätta överlåtelsehandlingar, ansöka om lagfart och beräkna säljarens kapitalvinstskatt.

Om man överlåter en fastighet/bostadsrätt utan vederlag, eller till ett förhållandevis lågt pris, är överlåtelsen att betrakta som gåva och då skall ett gåvobrev upprättas. Gåvan kan förenas med villkor av olika slag, t ex att mottagaren skall betala ett penningbelopp eller att överlåtaren får behålla nyttjanderätten. Vid överlåtelse inom familjen bör man tänka igenom om överlåtelsen får några arvsrättsliga konsekvenser såsom t. ex. förskott på arv och laglottskränkning.

Både fastighet och bostadsrätt kan överlåtas genom bodelning, vilket inte utlöser någon kapitalvinstskatt, se vidare under Familjerätt.

Hyresavtal, samäganderättsavtal m m

Om Du som privatperson vill hyra ut Ditt hus eller Din lägenhet under en längre tid bör ett skriftligt hyresavtal eller annat nyttjanderättsavtal upprättas. Överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt genom gåva inom familjen kan kombineras med någon form av nyttjanderätt eller samägande. Jag hjälper till med en genomgång av förhållandena och vad som behöver regleras för att undvika problem i framtiden.

Fastighetsrätt, köp, försäljning, hyresavtal och gåva av fastighet, bostadsrätt