Rådgivning

En inledande förfrågan per telefon är alltid gratis. Sådan rådgivning innebär sällan en lösning på ett juridiskt problem. Den syftar främst till en precisering av problemet och tänkbara lösningar. Jag erbjuder därför en timmes rådgivning för en grundligare genomgång vid ett personligt besök på byrån. Arvodet inkl moms är 1 500 kr för privatpersoner och 1 900 kr för företag.

Rådgivning kan också lämnas enligt bestämmelserna i rättshjälpslagen som en inledning till rättshjälp (se också under Arvode).

Rådgivning vid juridiska problem